ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Για να δείτε το Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου «Νεότερες Θεραπευτικές εξελίξεις στη Δερματολογία με έμφαση στα Δερματικά Λεμφώματα» παρακαλώ πατήστε εδώ.